Print denne Side

Kloarkering

AE-Entreprise er et firma, der spænder over mange arbejdsområder.

Først og fremmest naturligvis kloakarbejde.

Vi råder over det nyeste udstyr i form af elektronisk sporingsudstyr, hvilket er et fjernbetjent kabel med en fotoenhed, der viser dine rørs tilstand på en monitor eller TV-skærm.

Forebyggelse – udbedring
Er skaden sket, eller er der mistanke om en forestående skade, tilbyder vi en dybdegående undersøgelse af forholdende og udarbejder en rapport bl.a. til dit forsikringsselskab, med konkrete oplysninger om, hvor påkrævet reparations- og renoveringsarbejde er nødvendigt.

Undersøgelsen vil typisk vise, om der er utætheder på rørsystem et, hvilket kan forårsage indtrængning af rødder, forstoppelse, risiko for rotteangreb samt mulighed for forurening.

Når skaden er konstateret, kan vi som aut. kloakmestre tilbyde at udbedre skaderne og vil via rapporten kun grave i det område, skaden er sket.

Med denne nye teknologi sparer vi, at skulle grave en evt. hel have eller nyanlagt indkørsel op.

Separering
Flere og flere kommuner begynder at separere spilde- og regnvand, da hovedkloakkerne ikke kan tage den øgede vandmængde som følge af øget husbyggeri. Kommunen sørger i denne forbindelse for at montere en ny skelbrønd for regnvand til hovedkloakken og det bliver herefter pålagt hver enkelt husejer at få separeret vandet på egen grund.

Ved separering skal man være opmærksom på, at de sløjfede rør proppes af ved den tidligere fællesledning og ikke kun ved tagbrønden, da man ellers forsyner rotterne med særdeles gode boligforhold.

Faskiner
Der er ligeledes mulighed for at bortlede tag- og overflade vand til en faskine, der kan bestå en eller flere nedgravede plastkasser, såkaldte regnsvandkassetter. Alternativt kan man grave en bunke sten ned, sådan har man lavet faskiner i mange år.

Fordelen ved en faskine er at man ikke belaster rensningsanlæggene med de store mængder regnvand, men i stedet
leder vandet lige tilbage til naturen. Man kan også etablere en faskine i.f.m. afvanding af parkeringsarealer m.m.

Permanent link til denne artikel: http://ae-entreprise.dk/kloarkering

Kloak TV

– Har du rotter? – Er der en utæthed? – Er din kloak stoppet? Mange kloakrør er i meget dårlig stand. Ofte går det godt til hverdag med normal belastning. Problemet opstår ofte når huset er fuld af gæster. Lad os undersøge Deres kloakker nu, så de undgår ubehagelige overraskelser. Med vores kloak-TV kamera kan …

Se side »