Print denne Side

Spildevandsrensning

beplantetfilter beplantetfilter1 beplantetfilter2 minirens1 minrens pilerens

Permanent link til denne artikel: http://ae-entreprise.dk/spildevandsrensning

Miljøkrav

I 1997 vedtog Folketinget en vandmiljøplan for at højne vandkvaliteten, som ellers ikke var tilfredsstillende, på grund af for ringe rensning af vand fra gamle septiktanke m.m. Disse skal ændres til mere moderne kredsløb med tidssvarende nedsivningsanlæg. Lovændringer om spildevandsrensning gælder f.eks. i spredt bebyggelse og i områder, hvor der i forvejen ikke er offentlig …

Se side »