Print denne Side

Olietanke

Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter?

Kender du reglerne for olietanke? www.mst.dk

Nedgravede olietank af stål.

Typegodkendte tanke med udvendig glasfiberbelægning skal tages ud af brug 40 år efter fabrikationsåret. fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (5-6 cifre) findes på mærkeskilt og evt. tankattest.
Tanke med udvendig glasfiberbelægning uden typegodkendelsesnummer eller hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal tages ud af brug senest 31. marts 2010
Øvrige tanke tages ud ud af brug straks.

Nedgravede olietanke af plast.

Kugleformede tanke af fabrikat AJVA-PLAST A/S er ulovlige og tages ud af brug straks

Permanent link til denne artikel: http://ae-entreprise.dk/olietanke