↑ Return to Spildevandsrensning

Print denne Side

Miljøkrav

I 1997 vedtog Folketinget en vandmiljøplan for at højne vandkvaliteten, som ellers ikke var tilfredsstillende, på grund af for ringe rensning af vand fra gamle septiktanke m.m. Disse skal ændres til mere moderne kredsløb med tidssvarende nedsivningsanlæg. Lovændringer om spildevandsrensning gælder f.eks. i spredt bebyggelse og i områder, hvor der i forvejen ikke er offentlig kloak.

I den forbindelse er vi som aut. kloakmestre behjælpelig med etablering af forskellige rense- og nedsivningsanlæg med alle former for udskillere, drænarbejde, rensning/spuling samt etablering/omlægning af industrielle afløb.

Under rådgivnings- og planlægningsprocessen står vi for indsamling af jordprøver til analyse ved laboratoriet samt offentlig godkendelse af ovenstående projekter.

Nye krav om spildevandsrensning i det åbne land.
Vi skal beskytte vores fælles miljø og sikre rent grundvand, også i fremtiden. Derfor giver en ny lov retningslinier for, hvordan og hvor godt vi skal skaffe os af med spildevandet. Det gælder især i områder udenfor fælleskloakering, dvs. i landområder.

Hvis du ejer et hus i et område uden fælleskloakering, er det muligt, at dit anlæg ikke overholder loves nye krav til effektiv rensning a spildevand. Din kommunes tekniske forvaltning har oplysninger om din ejendoms spildevandsanlæg, og hvis det ikke vurderes som at være tilstrækkelig effektiv, kan forvaltningen give dig påbud om forbedring eller udskiftning af eksisterende anlæg.

Andre husejere tager selv beslutningen om at få forbedret de eksisterende forhold – for at være på forkant og for at øge værdien af deres ejendom.

Det er derfor en god idé at kontakte din lokale kloakmester i AE-Entreprise ApS

Afhængigt af forholdene og lovkrav kan kloakmesteren anbefale:

  • Nedsivning med gravitation eller tryk.
  • Minirensningsanlæg
  • Nedsivning i sandmile
  • Biologisk sandfilter
  • Lukket opsamlingstank

Derudover kan vi garantere dig at AE-Entreprise ApS:

Har den ekspertise og erfaring som du har brug for.
Finder den bedste og billigste løsning for dig.
Sørger for du er på forkant med de nye krav.

Så kom ned og få en snak med AE-Entreprise ApS.

Permanent link til denne artikel: http://ae-entreprise.dk/spildevandsrensning/miljoekrav